Att hitta balansen mellan miljömässig hållbarhet och slitstyrka

Författare Tikkurila Industri Sverige 2019-nov-14 16:52:34

Den ökande användningen av vattenburna beläggningar för industriella tillämpningar förväntas ta fart de kommande åren då företagen drivs på av allt strängare globala och lokala regler som begränsar VOC-utsläpp och miljöfarliga luftföroreningar. Trycket från kunderna ökar också, och större medvetenhet om hållbara och gröna byggnader leder till större ansvarstagande från tillverkare och förbättrad säkerhet för användarna.

Vad är vattenburna beläggningar?

Vattenburna beläggningar använder vatten istället för lösningsmedel för att förtunna hartser samt för att göra dem enklare att applicera och mycket mer miljövänliga. Deras minskade miljöpåverkan och små utsläpp leder till bättre inomhusluft och minskade allergirisker. I allmänhet har de även tillräckliga ytskyddande egenskaper, inklusive beständighet mot korrosion och slitage, samt även färg- och glansstabilitet.

Hållbara lösningar för trä

Slitstyrka är avgörande för industriella trätillämpningar. För till exempel beklädnader utomhus måste beläggningen hålla minst 10–15 år. Tillverkare av vattenburna beläggningar måste utveckla bästa möjliga produkt för att skydda underlaget samtidigt som de allt strängare reglerna måste följas. Två-i-ett-lösningar är en annan stark trend, med produkter som är lämpliga både som primer och ytskikt i en tillämpning.

Allt bättre för metall

När det gäller skydd av metall – trots förbättrade råmaterial och snabb produktutveckling – är industriella vattenburna beläggningar fortfarande mindre toleranta vad gäller appliceringsvillkor och ytbehandling. De har även ofta sämre prestanda jämfört med lösningsmedelsburna produkter. För att möjliggöra en mer allmän användning måste vattenburna beläggningar matcha de lösningsmedelsburna alternativen. Men den högre kostnaden för högpresterande vattenbaserade alternativ väger ofta tyngre än de hållbarhetsmässiga aspekterna när man överväger ett byte. Här krävs mer arbete och en samordnad ansträngning från flera intressenter för att driva på utvecklingen och uppmuntra till en förändring.

Nordisk hållbarhet

Tikkurila har under årtionden varit en pionjär inom tillverkning av hållbara lösningar som är säkra för både människor och miljö. Vi har över 300 eco-märkta produkter, och 85 % av alla dekorfärger vi säljer är vattenburna. Alla våra vattenburna färger med låga utsläpp är tillverkade av högkvalitativa råvaror, och produktegenskaperna säkerställs med en rad noggranna fält- och laboratorieprov. Våra vattenburna produkter är även bevisat slitstarka vilket möjliggör långa underhållsintervall.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Ämnen: Hållbara lösningar, Nordisk hållbarhet, miljömässig, Hållbarhet