Tikkurila Industri - Blogg

Målning av stålkonstruktioner

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-apr-06 15:44:31

Jännevirta_with_Tikkurila_was_here-1

Målning av stålkonstruktioner: Hur man säkerställer ett optimalt ytskydd med industrifärg

Kraven på stora infrastrukturprojekt såsom flygplatser, färjeterminaler, tågstationer och broar är mycket höga, eftersom dessa enorma strukturer är tänkta att hålla extremt länge måste ytbehandlingarna som används kunna garantera hållbarhet och ett optimalt korrosionsskydd.

Hur skyddar du större stålkonstruktioner från korrosion på bästa sätt? Här beskrivs de nyckelfaktorer som bör övervägas vid målning av större stålkonstruktioner.

Bedöma konstruktionsstålets exponering
Vilken miljö behöver stålkonstruktionen tåla? Utvändiga ytor utsätts för olika typer av väderförhållanden, t.ex. regn, snö, direkt solljus, damm, smuts och lösliga salter. Beroende på konstruktionens geografiska läge kan korrosiviteten vara lägre eller högre.

Invändiga ytor är skyddade mot väder, men kan däremot exponeras för fuktiga miljöer med hög luftfuktighet och kondens. De kan också utsättas för kemisk stress beroende på verksamhetens art.

Ett exempel på målning av metall för utvändigt bruk kan ses i det arbete vi utförde tillsammans med Ruukki Construction, då de bytte ut Finlands sjätte största bro, Jännevirta-bron. I det här megainfrastrukturprojektet var det extra viktigt att skydda bron från hårt väder, vind, nederbörd och fukt. Ruukki Construction levererade och installerade 2 430 ton stålkonstruktioner, och Midroc Alucrom målade dem med 15 000 liter Tikkurila-färg på Ylivieskafabriken.

Använd beprövad och testad industrifärg
Tunga stålkonstruktioner kräver tuffa målningssystem. När du arbetar med ett infrastrukturprojekt ska du välja testade och beprövade produkter. På så vis undviker du problem under eller efter garantiperioden.

“Kraven på konstruktioner som ska hålla en livstid är extremt hårda. Det är därför det är viktigt att produkten är testad och beprövad, så att vi inte stöter på problem under eller efter garantiperioden.”

- Heikki Wilen, affärschef på Ruukki Building Systems

Industrifärger för målning av metallytor med lång hållbarhet kräver mindre underhåll och ser till att de målade föremålen har ett attraktivt utseende under lång tid. Alla våra färger och många av våra system har testats både i laboratorium och under verkliga förhållanden. Våra produkter överensstämmer med den internationella standarden ISO 12944 och vi har även system som är godkända enligt NORSOK M-501.

Välj produkter för korrosionsskydd baserat på stålkonstruktionens läge och miljö

Hur väljer du rätt ytbehandling för just dina behov? Tänk på de speciella kraven för vissa miljöer när du väljer produkter.

Atmosfärisk miljö
Att välja rätt korrosionsskyddssystem är avgörande för att skydda stålkonstruktioner i utomhusmiljöer. Färgsystem med mycket lång hållbarhet och korrosionsskydd innehåller vanligtvis zinkrika primers, epoxi, polyuretaner (PUR) eller annan täckfärgsteknik. Att använda zinkrika grundfärger – epoxi- och/eller etylsilikattyper – är ett av de mest effektiva sätten att skydda stålkonstruktioner från korrosion. Zink verkar som en offeranod, och ger strukturen katodiskt skydd. Eftersom zink korroderar snabbare än vad stålet det skyddar gör, offrar det sig själv istället för stålet.

Epoxi som mellanfärg innehåller vanligtvis barriärpigment. Epoxin förstärks med ett laminärt pigment såsom aluminium eller järnglimmer (MIO) för att ge ett bättre barriärskydd, vilket förhindrar att vatten tränger in i stålet och orsakar korrosion.

Miljöer i vatten och jord
Produkter som innehåller zink används vanligtvis inte för stålkonstruktioner som kommer att stå permanent placerade i vatten eller jord. I dessa miljöer används tjockskikts epoxi. Det första lagret består ofta av aluminium och/eller MIO innehållande epoxi med högt barriärskydd. Eftersom stålkonstruktionen inte är synlig och därför inte utsätts för UV-strålar behöver du inte använda en polyuretan-täckfärg.

Målningssystemen som beskrivs i korrosionsstandarder varierar i antalet färgskikt och filmtjocklek. Ju högre krav, desto fler skikt och högre filmtjocklek.

Hur stålkonstruktionens design är avgörande
För att säkerställa bästa möjliga korrosionsskydd är det viktigt att överväga stålkonstruktionens design. Du bör undvika konstruktioner som samlar och håller kvar vatten, smuts och föroreningar. Istället bör designen tillåta att vatten lätt rinner av och torkar upp. Då påverkas inte den målade ytan av förorenande ämnen.

Dessutom ger den målade ytan ett mycket längre korrosionsskydd om vattnet kan torka upp snabbt efter det t.ex. har regnat.

Förbehandla metallytorna innan du applicerar färgen
Innan du applicerar färg på ett stålunderlag ska du förbehandla ytan på rätt sätt. Då säkerställer du bästa möjliga färgresultat. Att förbereda en yta innebär inte bara att rengöra stålet utan också att se till att det är i rätt skick för att hålla kvar den skyddande färgen. Hoppa inte över det här steget eftersom förbehandling är den faktor som är mest avgörande vad gäller korrosionsskyddssystemets prestanda.

Ta först bort alla föroreningar såsom olja, fett och smuts från stålunderlaget. Blästra därefter bort eventuellt glödskal för att säkerställa god vidhäftning. Det här är ett viktigt steg, eftersom färgens förmåga att fästa ordentligt på underlaget har stor inverkan på dess prestanda.

Du ska också följa eventuella specifikationer vad gäller klimatförhållandena och temperaturen i den miljö där du applicerar färgen. I de standarder som används för att beskriva och specificera målningssystem för korrosionsskydd såsom ISO12944 och NORSOK M-501 regleras förberedelsen av ytbehandlingen i detalj.

Ha ett helhetsperspektiv på korrosionsskydd av stålkonstruktioner
Det finns många faktorer som spelar in när det kommer till att skydda stålkonstruktioner från korrosion. Exempel på dessa faktorer är arbetssätt, utrustning, inspektion och kunskap om korrekt utförande.

Att bara välja rätt färg för ytbehandling räcker inte för att nå det bästa resultat. Du behöver också överväga stålkonstruktionens design och förbehandla ytan ordentligt före målning.

Om du tar hänsyn till varje steg i processen kommer dina stålkonstruktioner att vara väl skyddade från alla typer av korrosion under lång tid framöver.

Ämnen: Nordisk hållbarhet, Metal coatings, Stålkonstruktioner

Möt Lennart Björk – chef över Tikkurilas industrilabb

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-mar-30 12:18:15

Klarar färgen Antarktis fukt och iskyla? Klarar den bajset och kemikalierna i avloppssystemen? Klarar den etanol? Saltvattenvind mot vindkraftverks rotorblad? I Tikkurilas industrilabb löser fyra färgtekniker och kemister, under ledning av labbchefen Lennart Björk, varje dag olika utmaningar för bolagets kunder – aktörer med riktigt tuffa krav på färgers tålighet.

Lennart Björk är labbchefen som brinner för att lösa problem. Så pass att Tikkurilas industrilabb internt har döpts om till problemlösningslabbet. Labbet som har funnits i drygt tio år ligger i Stockholm och är det enda industri-färglabbet i Skandinavien. Dess fyra kemister ställs varje dag inför nya utmaningar.

– Innan ett industribolag genomför ett stort projekt eller en satsning måste det veta att färgen klarar de tuffa förhållanden den ska utsättas för. Annars kan miljoner, till och med miljarder, gå upp i rök. Vårt jobb är att ta reda på vad färgen tål och stå som garant för att den kommer göra jobbet, säger Lennart Björk och tar ett exempel:

– När robotar ska skära i stål och andra metaller vid gjutningen av motorblock använder man så kallade skärvätskor för att hettan inte ska få metallerna att bli för varma och skära sig. Alla robotar använder olika skärvätskor och vissa är så aggressiva att färgen ramlar av vilket blir oerhört kostsamt. Då är det vårt jobb att undersöka vilka färger som klarar olika skärvätskor.

Labbets uppdragsgivare är kunder till Tikkurila – som till exempel teknikbolag, gruvbolag och hamnar. Labbet testar färger för allt från vindkraftverk, hamnar, tåg och industrirobotar till broar, gruvmaskiner, pariserhjul och kloaksystem. Man testar också färger för olika slags fasader och fastigheter. Till hjälp har labbet också flera partnerskap med oberoende aktörer, som forskningsinstitutet Rise och dess stora korrosions-testfält för färg på Bohus Malmön utanför Göteborg.

– Där testar vi många färger för att se hur väl de klarar korrosion i real life. Sveriges västkust är en av de absolut hårdast utsatta områdena i landet vad gäller väder och vind, säger Lennart.

I labbet testar man också Tikkurilas egna färger mot konkurrenters för att hela tiden ligga steget före och man hjälper även kunder att ta fram kulörer som man sedan kan nyansera i större volymer.

– Vi har automatiska system för kulörbrytning – ungefär som de man kan se i färghandlarna men i betydligt större skala. Vi har till exempel levererat färg till knappt hälften av alla broar i Stockholm och över en tredjedel av alla broar i Sverige. Det blir många liter färg som ska blandas, säger Lennart.

Vilket av alla labbets projekt är du mest stolt över?
– Jag är stolt över alla projekt. Men det finns ett som verkligen sticker ut. Det är en helt ny produkt som vi kommer att lansera senare i år. Men jag får återkomma till det när det blir dags. Jag tror att den kommer bli en riktig game changer!

Ämnen: tikkurila, Hållbarhet, Wood Construction, Metal coatings

Att hitta balansen mellan miljömässig hållbarhet och slitstyrka

Författare Tikkurila Industri Sverige 2019-nov-14 16:52:34

Den ökande användningen av vattenburna beläggningar för industriella tillämpningar förväntas ta fart de kommande åren då företagen drivs på av allt strängare globala och lokala regler som begränsar VOC-utsläpp och miljöfarliga luftföroreningar. Trycket från kunderna ökar också, och större medvetenhet om hållbara och gröna byggnader leder till större ansvarstagande från tillverkare och förbättrad säkerhet för användarna.

Vad är vattenburna beläggningar?
Vattenburna beläggningar använder vatten istället för lösningsmedel för att förtunna hartser samt för att göra dem enklare att applicera och mycket mer miljövänliga. Deras minskade miljöpåverkan och små utsläpp leder till bättre inomhusluft och minskade allergirisker. I allmänhet har de även tillräckliga ytskyddande egenskaper, inklusive beständighet mot korrosion och slitage, samt även färg- och glansstabilitet.

Hållbara lösningar för trä
Slitstyrka är avgörande för industriella trätillämpningar. För till exempel beklädnader utomhus måste beläggningen hålla minst 10–15 år. Tillverkare av vattenburna beläggningar måste utveckla bästa möjliga produkt för att skydda underlaget samtidigt som de allt strängare reglerna måste följas. Två-i-ett-lösningar är en annan stark trend, med produkter som är lämpliga både som primer och ytskikt i en tillämpning.

Allt bättre för metall
När det gäller skydd av metall – trots förbättrade råmaterial och snabb produktutveckling – är industriella vattenburna beläggningar fortfarande mindre toleranta vad gäller appliceringsvillkor och ytbehandling. De har även ofta sämre prestanda jämfört med lösningsmedelsburna produkter. För att möjliggöra en mer allmän användning måste vattenburna beläggningar matcha de lösningsmedelsburna alternativen. Men den högre kostnaden för högpresterande vattenbaserade alternativ väger ofta tyngre än de hållbarhetsmässiga aspekterna när man överväger ett byte. Här krävs mer arbete och en samordnad ansträngning från flera intressenter för att driva på utvecklingen och uppmuntra till en förändring.

Nordisk hållbarhet
Tikkurila har under årtionden varit en pionjär inom tillverkning av hållbara lösningar som är säkra för både människor och miljö. Vi har över 300 eco-märkta produkter, och 85 % av alla dekorfärger vi säljer är vattenburna. Alla våra vattenburna färger med låga utsläpp är tillverkade av högkvalitativa råvaror, och produktegenskaperna säkerställs med en rad noggranna fält- och laboratorieprov. Våra vattenburna produkter är även bevisat slitstarka vilket möjliggör långa underhållsintervall.

Ämnen: Hållbara lösningar, Nordisk hållbarhet, miljömässig, Hållbarhet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inläggen