Högakustenbron och Mats Nordin firar 25 år med Tikkurila

Författare Tikkurila Industri Sverige 2022-jul-13 12:24:06

Ett av Sveriges vackraste byggnadsverk är Högakustenbron, som löper över Ångermanälven och sammankopplar Härnösand med Kramfors. Sedan brons invigning för 25 år sedan har färg från Tikkurila skyddat den mot rost, slitage och tuffa väderförhållanden. 25-årsjubileum firar nu även produktchef Mats Nordin på Tikkurila, vår egna bromålningsexpert. I samband med att sommaren drar igång - och många bilister korsar Sveriges broar - bjuder vi därför på ett härligt bro-inlägg signerat Mats Nordin. 

Broar är en vital del av infrastrukturen och sammankopplar människor med varandra. Inte minst så är de ofta väldigt vackra tycker vi på Tikkurila. Tikkurila har över 60 års erfarenhet av att tillhandahålla högkvalitativa färger och beläggningar för broar, och har stått för målningen av flertalet av Sveriges cirka 20 600 broar. För att färgen ska klara de tuffa förhållanden som omger broarna används ett 5-skiktssystem.  

– Trafikverket har speciella regler för bromålning, alla broar i Sverige är därför målade på samma sätt. De senaste åren har vi dock sett ett ökat fokus på kulörbeständighet, att kulören håller och att täckfärgerna behåller kvaliteten. Underhållsmålning av broar kan vara utmanande på grund av trafik, väderförhållanden och höjd, vilket gör ytbehandlingens hållbarhet extra viktig. Målningen av Högakustenbron har bevarat bron väl och på grund av dess speciella konstruktion har Tikkurila enbart målat om de mest soldrabbade delarna av den vingformade brolådan en gång de senaste 25 åren, säger Mats Nordin.

 Det standard-5-skiktssystem som Tikkurila använder vid målning av broar består bland annat av ett lager zinkrik grundfärg och två lager järnglimmerpigmenterad mellanfärg som bildar en mycket stark och tålig film. Sist men inte minst målas bron med en täckfärg som bidrar till en hållbar, lättrengjord och icke kritande yta med god kulörbeständighet. 

– Tillsammans skapar skikten en tålig yta som skyddar mot rost och slitage. När man målar en bro görs det i sektioner, innan den monteras ihop på sin slutgiltiga plats. Det allra sista målas på plats efter monteringen, säger Mats Nordin.

En av de senast invigda broarna som målats med färg från Tikkurila är Varvsbron i Helsingborg, som sedan invigningen hösten 2021 blivit en viktig länk till den nya stadsdelen Oceanhamnen. Genom den S-formade gång- och cykelbron kan Helsingborgs invånare enkelt nå bostäder, kontor, tåg och bussar, men även enklare ta sig till färjan som går över till Danmark. Brons komplexa design gjorde konstruktionsarbetet komplicerat, men genom dess placering, mastlika gestalt och vita kulör har den blivit ett tydligt landmärke i det kringliggande hamnområdet.

 Med detta vill vi önska er alla en trevlig sommar! Kör försiktigt över Sveriges broar och glöm inte att stanna upp och njuta lite när du gör det.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Ämnen: tikkurila, Hållbara lösningar, Nordisk hållbarhet, Metal coatings, Industrial Coatings, Infrastruktur, Högakustenbron