Hur man använder vattenburen färg för att skydda och behandla metallytor

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-jun-04 11:55:52

blogg_Hur_man_använder

Oavsett vilken produkt du använder vill du att den ska ha hög prestanda, ge en långvarigt hållbar yta och skydda från korrosion i tuffa miljöer.

Hur ska du arbeta med vattenburna färger för att uppnå bästa möjliga resultat? I det här forumet får du experttips på allt från hur du väljer rätt produkter till hur du underhåller ytbehandlingen.

Bestäm dig för vilken typ av vattenburna produkter du behöver

Hur gör du för att välja rätt vattenburna färger för ditt företag? När du väljer vattenburna grundfärger, täckfärger, DTM-produkter eller lack ska du överväga följande faktorer:

 • Vilka typer av metallytor du arbetar med
 • Var och hur din slutprodukt används
 • Vilka målningsförhållanden du arbetar under
 • Om du målar eller monterar först
 • Hur länge du vill att färgen ska hålla
 • Vilka målningssystemstandarder du behöver uppfylla
 • Hur dina nuvarande processer ser ut
 • Hur snabbt du vill att produkten ska torka
 • Hur mycket du bör hinna måla på en dag

Tikkurilas vattenburna produkter för metallytor uppfyller alla stränga industriella kvalitetsstandarder och de senaste miljöbestämmelserna. Några av våra vattenburna färger kan användas som DTM-system, vilket minskar produktionskostnaderna.

Använd rätt utrustning

Om du använder vattenburen färg måste alla utrustningsdelar som kommer i kontakt med färgen innan den har torkat vara tillverkade i rostfritt stål. Du kommer att behöva använda olika typer utrustning och teknik för applicering, underhåll och torkning av färg. Eftersom vattenburna produkter inte är brandfarliga behöver du inte införskaffa särskild explosionssäker utrustning, vilket kan bidra till att sänka kostnaderna.

Rengöra och förbehandla metallytan

Hur lyckad din målning blir beror till stor del på hur väl ytan har förbehandlats. Medan lösningsmedelsburna färger enklare klarar av ytor med spår av smuts och fett, kräver vattenburna färger en renare miljö och yta⁠. Eftersom de här färgerna inte tolererar minsta spår av fett eller olja på ytan, måste rengöringen vara av högsta standard.

Rengör ytan genom att avlägsna eventuell smuts, damm, lösliga salter och andra föroreningar. Ta bort eventuellt fett och blästra därefter ytan för att avlägsna rost. Blästring säkerställer också korrekt vidhäftning av färgen. Eftersom rost ganska enkelt bildas på vanliga stålytor måste blästringen göras precis innan målningen påbörjas.

När du applicerar vattenburen färg på stålytor kan du avfetta och blästra till renhetsgrad Sa2½ (ISO 8501-1). Om blästring inte är möjligt rekommenderas fosfatering för kallvalsat stål för att förbättra vidhäftningen. Fosfatering förbättrar också den målade ytans korrosionsbeständighet.

För grundmålade ytor ska du först avlägsna olja, fett, salt och andra föroreningar, och sedan reparera eventuella skador i grundfärgen. Se vägledning i produktens PDS angående tidigare grundmålade ytor.

Applicera den vattenburna färgen på rätt sätt

Först efter korrekt förbehandling kan du applicera den vattenburna färgen på metallytan. För att säkerställa bästa möjliga resultat och öka den vattenburna färgens livslängd är det viktigt att denna process utförs noggrant och under rena förhållanden. När de vattenburna färgerna appliceras på korrekt sätt ger de en jämn yta med lång hållbarhet.

De bästa appliceringsmetoderna för vattenburen färg beror på en rad olika faktorer, som t.ex:

 • Vilken vattenburen produkt du använder
 • Vilken utrustning du har
 • Din produktionshastighet
 • Din resultattakt
 • Om du applicerar färgen i en målarverkstad eller på en annan plats

Det finns flera olika typer av utrustning som du kan använda för att applicera vattenburen färg. Sprutning är den mest populära appliceringstekniken, men du kan också använda doppmålning. Målningsrobotar är särskilt bra för trånga utrymmen och när du är ute efter en jämn finish av hög kvalitet.

Automatisk sprututrustning fungerar bäst på stora plana ytor och när du ska måla en lång serie liknande föremål. Vilken sprutmetod som är bäst lämpad beror på vilken typ av färg du använder, samt på föremålets form och material. De olika sprutteknikerna inkluderar konventionell, högtryck, luftassisterad och elektrostatisk sprutning. Tvåkomponents högtrycks sprututrustning blir allt vanligare för applicering av vattenburna epoxi- och polyuretanfärger, i synnerhet vid applicering av stora färgvolymer.

Säkerställ korrekta torkningsförhållandena för metallfärg

Vissa vattenburna färger kan inte appliceras i enda tjockt skikt, utan kräver ytterligare två eller tre skikt. I dessa fall måste du låta varje skikt torka ordentligt innan du applicerar nästa. Den rekommenderade torkningstemperaturer beror på den specifika färgen. Korrekt ventilation är också avgörande vid applicering av vattenburna färger.

När det gäller torkning är vattenburna produkter mer känsliga för klimatet. Under appliceringen och torkningen bör temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen inte understiga 15 ºC. Den rekommenderade relativa luftfuktigheten för vattenburna färger är 20–70 %. För bästa resultat måste du applicera färgen i en miljö där du kan kontrollera klimatet. Om luftfuktigheten är för hög kan vatten från färgen inte avdunsta ordentligt, vilket innebär en större risk för rinningar. Å andra sidan kan en för låg luftfuktighet försämra de filmbildande egenskaperna, vilket ökar risken för torrsprutning.

Underhåll av metallytor målade med vattenburen färg

Vissa tror att vattenburna färger kräver extra underhåll, men så är inte fallet om det inte handlar om extrema förhållanden. Vattenburna lösningar kräver normalt samma underhåll som andra alternativ, dvs. att ett visst underhåll sannolikt kommer att behövas efter en tid.

Utrustningen du använder för underhåll kan skilja sig från den använder för applicering. För underhåll och påbättring på annan plats kan du använda pensel och roller vid appliceringen. Penslar av syntetiskt material såsom polyamid (nylon) eller polyester, med borst bestående av uttunnade eller delade ändar, är särskilt lämpliga för vattenburna färger.

Följ de här experttipsen för att uppnå bästa möjliga resultat med dina vattenburna metallfärger, samtidigt som du slår ett slag för miljön, samt för användarnas hälsa och säkerhet.

Vill du ha mer information och råd om målning med vattenburna metallfärger? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och kontakta oss om du har några frågor!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

 

Ämnen: Metal coatings, Vattenburna lösningar