Målning av stålkonstruktioner: Hur man säkerställer ett optimalt ytskydd med industrifärg

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-apr-06 15:44:31

steel_structures_painting-pic

Kraven på stora infrastrukturprojekt såsom flygplatser, färjeterminaler, tågstationer och broar är mycket höga, eftersom dessa enorma strukturer är tänkta att hålla extremt länge måste ytbehandlingarna som används kunna garantera hållbarhet och ett optimalt korrosionsskydd.

Hur skyddar du större stålkonstruktioner från korrosion på bästa sätt? Här beskrivs de nyckelfaktorer som bör övervägas vid målning av större stålkonstruktioner.

Bedöma konstruktionsstålets exponering

Vilken miljö behöver stålkonstruktionen tåla? Utvändiga ytor utsätts för olika typer av väderförhållanden, t.ex. regn, snö, direkt solljus, damm, smuts och lösliga salter. Beroende på konstruktionens geografiska läge kan korrosiviteten vara lägre eller högre.

Invändiga ytor är skyddade mot väder, men kan däremot exponeras för fuktiga miljöer med hög luftfuktighet och kondens. De kan också utsättas för kemisk stress beroende på verksamhetens art.

Ett exempel på målning av metall för utvändigt bruk kan ses i det arbete vi utförde tillsammans med Ruukki Construction, då de bytte ut Finlands sjätte största bro, Jännevirta-bron. I det här megainfrastrukturprojektet var det extra viktigt att skydda bron från hårt väder, vind, nederbörd och fukt. Ruukki Construction levererade och installerade 2 430 ton stålkonstruktioner, och Midroc Alucrom målade dem med 15 000 liter Tikkurila-färg på Ylivieskafabriken.

Använd beprövad och testad industrifärg

Tunga stålkonstruktioner kräver tuffa målningssystem. När du arbetar med ett infrastrukturprojekt ska du välja testade och beprövade produkter. På så vis undviker du problem under eller efter garantiperioden.

“Kraven på konstruktioner som ska hålla en livstid är extremt hårda. Det är därför det är viktigt att produkten är testad och beprövad, så att vi inte stöter på problem under eller efter garantiperioden.”

- Heikki Wilen, affärschef på Ruukki Building Systems

Industrifärger för målning av metallytor med lång hållbarhet kräver mindre underhåll och ser till att de målade föremålen har ett attraktivt utseende under lång tid. Alla våra färger och många av våra system har testats både i laboratorium och under verkliga förhållanden. Våra produkter överensstämmer med den internationella standarden ISO 12944 och vi har även system som är godkända enligt NORSOK M-501.

Välj produkter för korrosionsskydd baserat på stålkonstruktionens läge och miljö

Hur väljer du rätt ytbehandling för just dina behov? Tänk på de speciella kraven för vissa miljöer när du väljer produkter.

Atmosfärisk miljö

Att välja rätt korrosionsskyddssystem är avgörande för att skydda stålkonstruktioner i utomhusmiljöer. Färgsystem med mycket lång hållbarhet och korrosionsskydd innehåller vanligtvis zinkrika primers, epoxi, polyuretaner (PUR) eller annan täckfärgsteknik. Att använda zinkrika grundfärger – epoxi- och/eller etylsilikattyper – är ett av de mest effektiva sätten att skydda stålkonstruktioner från korrosion. Zink verkar som en offeranod, och ger strukturen katodiskt skydd. Eftersom zink korroderar snabbare än vad stålet det skyddar gör, offrar det sig själv istället för stålet.

Epoxi som mellanfärg innehåller vanligtvis barriärpigment. Epoxin förstärks med ett laminärt pigment såsom aluminium eller järnglimmer (MIO) för att ge ett bättre barriärskydd, vilket förhindrar att vatten tränger in i stålet och orsakar korrosion.

Miljöer i vatten och jord

Produkter som innehåller zink används vanligtvis inte för stålkonstruktioner som kommer att stå permanent placerade i vatten eller jord. I dessa miljöer används tjockskikts epoxi. Det första lagret består ofta av aluminium och/eller MIO innehållande epoxi med högt barriärskydd. Eftersom stålkonstruktionen inte är synlig och därför inte utsätts för UV-strålar behöver du inte använda en polyuretan-täckfärg.

Målningssystemen som beskrivs i korrosionsstandarder varierar i antalet färgskikt och filmtjocklek. Ju högre krav, desto fler skikt och högre filmtjocklek.

Hur stålkonstruktionens design är avgörande

För att säkerställa bästa möjliga korrosionsskydd är det viktigt att överväga stålkonstruktionens design. Du bör undvika konstruktioner som samlar och håller kvar vatten, smuts och föroreningar. Istället bör designen tillåta att vatten lätt rinner av och torkar upp. Då påverkas inte den målade ytan av förorenande ämnen.

Dessutom ger den målade ytan ett mycket längre korrosionsskydd om vattnet kan torka upp snabbt efter det t.ex. har regnat.

Förbehandla metallytorna innan du applicerar färgen

Innan du applicerar färg på ett stålunderlag ska du förbehandla ytan på rätt sätt. Då säkerställer du bästa möjliga färgresultat. Att förbereda en yta innebär inte bara att rengöra stålet utan också att se till att det är i rätt skick för att hålla kvar den skyddande färgen. Hoppa inte över det här steget eftersom förbehandling är den faktor som är mest avgörande vad gäller korrosionsskyddssystemets prestanda.

Ta först bort alla föroreningar såsom olja, fett och smuts från stålunderlaget. Blästra därefter bort eventuellt glödskal för att säkerställa god vidhäftning. Det här är ett viktigt steg, eftersom färgens förmåga att fästa ordentligt på underlaget har stor inverkan på dess prestanda.

Du ska också följa eventuella specifikationer vad gäller klimatförhållandena och temperaturen i den miljö där du applicerar färgen. I de standarder som används för att beskriva och specificera målningssystem för korrosionsskydd såsom ISO12944 och NORSOK M-501 regleras förberedelsen av ytbehandlingen i detalj.

Ha ett helhetsperspektiv på korrosionsskydd av stålkonstruktioner

Det finns många faktorer som spelar in när det kommer till att skydda stålkonstruktioner från korrosion. Exempel på dessa faktorer är arbetssätt, utrustning, inspektion och kunskap om korrekt utförande.

Att bara välja rätt färg för ytbehandling räcker inte för att nå det bästa resultat. Du behöver också överväga stålkonstruktionens design och förbehandla ytan ordentligt före målning.

Om du tar hänsyn till varje steg i processen kommer dina stålkonstruktioner att vara väl skyddade från alla typer av korrosion under lång tid framöver.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Ämnen: Nordisk hållbarhet, Metal coatings, Stålkonstruktioner