Mats om metallmålning: tre trender att ha koll på

Författare Tikkurila Industri Sverige 2022-mar-03 14:40:26

Hamnar, broar, byggnader och verkstadsmaskiner är några exempel på saker där metallfärg behövs för att skydda mot rost, slitage och i värsta fall brand. Mats Nordin har arbetat med färg för metallmålning i 45 år varav de senaste 25 på Tikkurila. Här delar han med sig av tre långsiktiga trender på området: snabbhet, snygghet och hållbarhet. 

Metall målas för att i första hand skydda mot bland annat korrosion.
– Korrekt ytbehandling och färg av hög kvalitet skyddar inte bara mot rost och vädrets makter utan ger också en slitstark yta med hög nötnings- och kemikaliebeständighet. Det minskar behovet av underhåll och ger lägre kostnader, säger Mats Nordin och fortsätter:

– Vissa ytbehandlingar kan också användas för att skydda underlaget vid brand. Rätt färg bidrar till att det dröjer längre innan stålet når den temperatur där det mjuknar – tid som är värdefull vid utrymning av byggnader och för räddningstjänstens möjlighet att få kontroll över elden.

Det finns många typer av färg för metall: enklare typer och mer korrosions-skyddande, lösningsbaserade och vattenburna.

matsnordin_jan2019
 Mats Nordin,
 Teknisk specialist

– Man ska välja målningssystemen med omsorg och noga ta hänsyn till vad objektet kommer att utsättas för. Om man till exempel behöver en ytbehandling i en miljö som utsätts för mycket vatten är det en god idé att välja lösningsmedels-burna produkter, säger Mats Nordin.

Han ser tre tydliga trender inom metallfärg som har blivit allt starkare med tiden: 

Trend 1: Mer miljöfokus
– Utvecklingen går helt klart mot mindre lösningsmedel i färgerna och mot mer vattenburna produkter. Den vattenburna delen av vår portfölj har ökat stadigt över tid. Miljötrenden drivs dels av krav från myndigheterna men också av efterfrågan från kunderna, säger Mats Nordin.

Fördelen med vattenburna färger är att de inte släpper ut mindre lösningsmedel i luften vid målningen vilket är bättre både för inomhusarbetsmiljö och utomhusmiljö.

– När färgen väl har torkat så spelar det egentligen ingen roll ur miljösynpunkt om den varit vattenburen eller lösningsmedelsbaserad. Då har ju vattnet alternativt lösningsmedlet dunstat bort, säger Mats Nordin och lyfter Tikkurilas senaste innovation Fontezinc HR –världens första Svanenmärkta rostskyddsfärg.

Fontezinc HR innehåller zink som till 96 procent är återvunnet från källsorterat skrot och färgen är sammansatt så att den inte kan slippa ut i miljön. 

Trend 2: Snabbhet
Färgen ska helst torka snabbt som vinden.

– Målningssystem som går snabbt att måla och har kort torktid ökar lönsamheten då det som målas behöver vara kortare tid i målningshallen. Utvecklingen har därför gått åt mer enskiktsprodukter som läggs direkt på metallytan i stället för att måla flera skikt vilket kan ta flera dagar. Det spar mycket arbetstid och pengar, säger Mats Nordin.

Även här lyfter han Fontezinc HR som ett gott exempel:

– Fontezinc HR är det senaste inom metallmålning, det största nya genombrottet på mycket lång tid.

Trend 3: Snygghet
Med lämpliga färger får man en estetiskt tilltalande yta med god kulör och glansbeständighet. Färgen bevarar också konstruktionens utseende under längre tid, även under extrema förhållanden.
– Vi ser en tydlig utveckling där kunderna i högre utsträckning än tidigare efterfrågar ett snyggt utseende. De preciserar allt mer vad de vill ha i termer av kulörer, glanser och struktur, säger Mats Nordin.

Här kan du läsa mer om ytbehandling av metall >>

Här kan du läsa mer om Fontezinc HR>>

 

Vill du ha koll på utvecklingen och vill veta mer. Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

 

Ämnen: Hållbara lösningar, Metal coatings, Industrial Coatings