Miljömärkt färg – så funkar det

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-okt-21 11:59:17

Glass_earth_1000pxl

Ibland kan det kanske tyckas finnas en hel snårskog av miljömärkningar för färg och byggmaterial. Vilka är pålitliga och vilka är viktigast? I det här inlägget guidar vi dig genom märkningsdjungeln och passar även på att presentera vår helt nya miljökatalog.

 Det är bråttom. Om vi ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling behöver vi redan nu ändra vår konsumtion och livsstil. Syftet med miljömärkningar är att göra det enklare att göra bra val för miljön. Men ibland kan uppsjön av märkningar och certifieringar verka trasslig, förvirrande och komplicerad. Även i färg- och byggbranschen. 

Det miljömärkta färger har gemensamt är att de är vattenbaserade och att de innehåller minimalt med ämnen som kan vara skadliga för din hälsa eller för vår miljö. På Tikkurila är vi såklart också måna om att inte tumma på kvaliteten – våra miljömärkta färger är heltäckande och håller länge. 

Redan på 50-talet presenterade Tikkurila sin första vattenburna färg och allt fler industriprodukter blir vattenburna. I dag har koncernen över 300 miljömärkta produkter. Nu presenterar vi alla miljömärkta industriprodukter i en helt ny och egen miljökatalog. För industrimålad utomhuspanel finns till exempel kompletta färgsystem som är helt vattenburna och Svanenmärkta till hundra procent. Tikkurila går även mot vattenburna portföljer inom metall- och golvfärg.

Så, vilka märkningar finns det och hur viktiga är de? 

I Skandinavien finns det sju seriösa miljömärkningar för färg. De som är viktigast för industriprodukter är Svanen och M1. Tikkurila har därför valt att fokusera på att ha just Svanen- och M1-märkta produkter och vara den första färgtillverkaren som fick produkter miljömärkta med Svanen. 

Vilka märkningar finns det?
Guide för färg-miljömärkning i Skandinavien

Svanen
Svanen är ett så kallat typ 1 miljömärke (ISO 14024) – ett av världens mest trovärdiga och tuffa miljömärken. Det betyder att kraven är framtagna av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de är framtagna ur ett livscykelperspektiv. Svanenmärkta färger får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas. Svanen har en öppen databas tillgänglig online.

M1
M1 (”Emission class for building material”) är en riktigt tuff miljömärkning för byggmaterial som garanterar att byggnadsmaterial klarar de tuffaste kraven för utsläpp och lukt inklusive VOC­-nivåer, formal­dehyd och ammoniak. Produkter med M1-symbolen har ett ytterst lågt utsläpp av flyktiga ämnen samt svag doft. M1 är ett finskt innemiljösystem som utfärdas av Building Information Foundation RTS sr. M1-produkter har testats i ett opartiskt laboratorium och har uppfyllt de angivna kriterierna vid en ålder av fyra veckor. Systemet har tre emissionsklasser där M1 är den bästa. M1-certifierade produkter finns sökbara online.

BASTA och BETA
BASTA-systemet är byggbranschens verktyg för att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Märkningarna vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. BASTA är systemets högsta kravnivå på kemiskt innehåll som begränsar utfasnings- och riskminskningsämnen. BETA är systemets baskrav på kemiskt innehåll som begränsar utfasningsämnen. Kraven finns definierade i systemets kriterier. Endast byggprodukter som klarar kraven får registreras i databasen, som är fritt tillgänglig. 

Blue Angel
Blue Angel är en tysk miljömärkning som har tilldelats särskilt miljövänliga produkter och tjänster sedan 1978. Märkningen utfärdas av Tysklands federala myndighet för miljö, naturvård, byggnads- och kärnkraftssäkerhet. 

Asthma Allergy Nordic
Asthma Allergy Nordic är ett nytt samarbete mellan astma- och allergiförbunden i Sverige, Norge och Danmark. Förbundet utfärdar en gemensam märkning av bland annat färg. Färger med den nordiska märkningen rekommenderas av förbundet efter granskning med fokus på luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som kan uppstå på grund av emissioner från färg.

EU Ecolabel
Miljömärkning som grundades 1992 och som används i Europa och världen. Europas motsvarighet till Svanen och även en typ 1-märkning. Märkningen ges till produkter som klarar tuffa klimat- och miljökrav genom hela sin livscykel, bland annat tar märkningen hänsyn till hur mycket avfall och koldioxid som produkterna genererar under tillverkningsprocessen.


 

Ämnen: Hållbara lösningar, Nordisk hållbarhet, Hållbarhet, Miljö