Sanningen bakom de 6 vanligaste missuppfattningar om vattenburna färger för metallytor

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-apr-21 14:54:09

water-borne-metal-coatings-misconceptions-pic

Ger vattenburen industrifärg ett lika bra resultat som lösningsmedelsburen industrifärg? Kan vattenburen färg verkligen skydda metallytor från korrosion? Kommer det inte att kräva mycket arbete och stora investeringar för att byta till vattenburna lösningar?

Har du ställt dig dessa frågor vad gäller vattenburna produkter för metallytor? I så fall är du inte ensam. Vattenburna färger har inte funnits lika länge som lösningsmedelsburna, även om vattenburna industrifärger är på väg att bli mer och mer populära används de inte lika ofta runt om i världen som lösningsmedelsburna alternativ gör. Det finns många missuppfattningar om vattenburna färger, men de bygger på rykten snarare än på fakta. Innan du väljer produkter är det viktigt att du har så mycket information om produkterna som möjligt. För att bistå dig med den information du behöver har vi tagit upp sex vanliga missuppfattningar om vattenburna färger för metallytor.

1. Vattenburna produkter skyddar mot korrosion.

En av de främsta missuppfattningarna om vattenburna färger är att de inte skyddar metallytor från korrosion. När du tittar på korrosionsskyddande egenskaper är det viktigt att notera att lösningsmedlet i färgen – oavsett om det är organiskt eller vattenbaserat – bara transporterar de beståndsdelar som bildar den korrosionshämmande färgfilmen till underlaget. Vattnet i vattenburna produkter avdunstar därefter från filmen, precis som de organiska lösningsmedlen gör. Om färgen är lösningsmedelsburen eller vattenburen har ingen effekt på de korrosionsskyddande egenskaperna.

Många tror att vattenburna produkter inte skyddar mot korrosion, eftersom det är just vatten som får metall att korrodera. Men vattenburna färger skyddar mot korrosion. Faktum är att det är ett av huvudsyftena med produkten.

Det finns också de som oroar sig för att vattnet i vattenburna produkter kan orsaka återrostning (flash rust), dvs. rost som bildas när färgen fortfarande är våt. Återrostning kan ske om användaren applicerar produkten felaktigt eller på grund av färgens sammansättning. Tikkurilas vattenburna produkter är utformade för att förhindra återrostning.

2. Vattenburna produkter erbjuder god väderbeständighet

Väderbeständighet är en annan viktig fråga för dem som jämför olika typer av ytbehandlingar. Du kanske undrar: Är vattenburna färger UV-resistenta och väderbeständiga?

Vattenburna produkter har lika bra väderbeständighet som lösningsmedelsburna alternativ, ibland till och med bättre. Dock beror de korrosionsskyddande och väderbeständiga egenskaperna på den kemiska sammansättningen i varje enskild produkt. Istället för att jämföra vattenburna färger med lösningsmedelsburna färger när det kommer till väderbeständighet, ska du tittar närmare på specifika produkter som epoxi-, akryl- och polyuretanfärger.

Det är viktigt att notera att vattenburna färger inte är lämpliga för användning under vatten eller jord. I dagsläget erbjuder inte vattenburna produkter den väderbeständighet som krävs för marina ytbehandlingar. Vattenburna färger är också mer känsliga för klimatet under applicering och torkning. Därför är det viktigt att kontrollera den omgivande luftfuktigheten.

3. Vattenburna ytbehandlingar ger ett lika bra resultat som lösningsmedelsburna ytbehandlingar

En annan vanlig missuppfattning är att vattenburna färger har lägre prestanda än vad lösningsmedelsburna färger har. Eftersom du vill uppnå bästa möjliga ytbehandlingsresultat är det naturligt att undra om vattenburna produkter håller en tillräckligt hög kvalitet. Vattenburna färger är lika effektiva som lösningsmedelsburna. De skyddar metallytor även i tuffa miljöer och ger ett högkvalitativt slutresultat.

Tack vare stora framsteg inom utvecklingen av kemikalier och bindemedel för vattenburna färger, förbättras produkterna kontinuerligt för att uppfylla de industriella prestandakraven. Medan lösningsmedelsburna färger traditionellt har använts för metallytor, har dessa framsteg och nya färgsammansättningar förbättrat prestandan hos vattenburna produkter. När de appliceras på korrekt sätt ger vattenburna färger en fin yta med lång hållbarhet. De fungerar bra och skyddar metallytor även i tuffa miljöer. Tikkurilas vattenburna Fonte-sortiment kan med fördel jämföras med lösningsmedelsburna färger. Till exempel ger Fontecoat EP 80, en tvåkomponents vattenburen epoxitäckfärg, en hård och blank yta med hög beständighet mot nötning och kemiska påfrestningar.

4. Vattenburna produkter kräver inget extra underhåll

Vattenburna lösningar kräver samma underhållsperiod som andra alternativ, förutom under extrema förhållanden. Precis som lösningsmedelsburna färger undersöks och testas vattenburna färger grundligt för att säkerställa kvalitet och hållbarhet. Med rätt förbehandling och rätt mängd färg ökar metallytans livslängd, även om visst underhåll sannolikt kommer att behövas efter en tid.

Precis som för lösningsmedelsburna produkter, finns ett stort urval av reparations- och underhållsprodukter för metallytor att välja mellan.

5. Att byta till vattenburna lösningar ger avkastning på investeringen

För att byta till vattenburna produkter krävs en initial investering, men när du väl har justerat din utrustning och dina processer, kommer du snart ha tjänat in dina investerade pengar. Den främsta anledning till att vattenburna produkter har ett något högre pris är att det råmaterial som krävs för att tillverka dessa produkter är dyrare. Men genom att använda vattenburna produkter kan du faktiskt sänka dina totala verksamhetskostnader. Eftersom vattenburna produkter inte är brandfarliga behöver du inte investera i explosionssäker utrustning, försäkring för brandfarlig färg eller specialutbildad personal för transport av produkterna. eftersom vattenburen färg kan tvättas bort med vatten kommer du att spara in på kostnaderna för rengöringsmedel.

När du använder vattenburna produkter för första gången kan det vara lite mer utmanande än att arbeta med lösningsmedelsburna. Till exempel, när du applicerar vattenburna produkter måste du se till att miljön och metallytorna är rena. Eftersom vattenburna produkter har en låg torrhalt kan du behöva applicera två eller tre färgskikt.

Tikkurila erbjuder allt det stöd du behöver för att säkerställa en smidig övergång till vattenburna lösningar. Vi testar vattenburna produkter tillsammans med våra kunder för att se hur de fungerar och diskutera lösningar för eventuella problem som uppstår.

6. Att använda vattenburna lösningar kan förbättra din verksamhet

Beroende på situationen i ditt land eller företag kanske du undrar om användningen av vattenburna lösningar skulle kunna få ditt företag att växa. Ska du byta eller inte? Om vattenburna produkter är rätt val för just dig beror på vad du har för mål och hur din situation ser ut. Men det är viktigt att vara medveten om den växande efterfrågan av vattenburna produkter och hur dessa kan förbättra din verksamhet. Faktum är att den globala marknaden för vattenburna ytbehandlingar förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 5,7 % under perioden 2017 och 2025.

En av de främsta anledningarna till att företag väljer vattenburna lösningar är att de vill minska den negativa inverkan på miljön. Till skillnad från lösningsmedelsburna som genererar höga nivåer av VOC-utsläpp, genererar vattenburna produkter låga eller obefintliga nivåer av VOC-utsläpp. När vattenburna färger torkar är det vatten och inte farliga kemikalier som avdunstar. I takt med hållbarhetens ökande betydelse, samt skärpta VOC- och säkerhetsbestämmelser, blir vattenburna produkter allt mer populära.

Vattenburna lösningar leder också till säkrare arbetsförhållanden. Användarnas hälsa och säkerhet, samt att minska brand/explosionsrisken, är ytterligare ett av de främsta skälen till att företag väljer vattenburna lösningar.

Ställ dig själv följande frågor när du överväger vattenburna lösningar

  • Vilka färger och ytbehandlingar för metallytor använder vi i dag?
  • Vilka typer av metallytor arbetar vi med?
  • Vilken utrustning använder vi i dagsläget?
  • Hur tänker vårt företag kring hållbarhet?
  • Vilka krav har vi på oss för tillfället?

Har du frågor om vattenburna produkter? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna avgöra vilket som är den bästa lösningen för just dina behov.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Ämnen: Hållbara lösningar, Metal coatings, Stålkonstruktioner, Vattenburna lösningar