Tikkurila Ultra Pro 30, mångårigt skydd som tagits fram och utvecklats under många år

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-nov-16 11:31:23

Ultra_Pro_blog_Arto_Nummela

Med över 25 år på Tikkurila finns det inte många som vet mer om hur man skyddar en träyta industriellt än Arto Nummela, Group Portfolio Development Manager. Arto har varit en av de centrala gestalterna i utvecklingen av en av våra bäst säljande färger Ultra Pro 30 från allra första början. I det här blogginlägget berättar han historien om dess utveckling – från originalidé till slutgiltig innovativ produkt.

För två decennier sedan konkurrerade färger för exteriörbeklädnad ofta bara om priset. Vi ville erbjuda våra kunder något bättre, så vi åtog oss att göra en produkt som tillför mervärde snarare än att minska kostnaderna.

Resan från idé till innovation

För att göra detta var vi tvungna att förnya oss, börja från början med helt nya råvaror. Vi pratade med leverantörer och gjorde en hel del tester för att hitta de bästa och mest effektiva råvarorna, och arbetade sedan med vår utvalda leverantör med bindemedelsformulering och FoU. För att säkerställa den allra högsta kvaliteten arbetade vi i åratal med att optimera Ultra Pro-färgsammansättningen, och tillbringade sedan ännu fler år med att testa den på fältet.

Den här typen av grundliga tester är anledningen till att vi kan stå bakom de påståenden vi gör till 100 % – vi garanterar att våra produkter är säkra och att de levererar ytbehandling av högsta kvalitet när de används i verkliga tillämpningar. Vi börjar med labbtester i QUV-skåp och målningsbox för att undersöka hur råvarorna presterar, men dessa resultat berättar bara en del av historien. Under utvecklingsfasen applicerar vi även våra produkter på utvändig panel som sattes ut på vårt exteriöra testområde för att ge oss en helhetsbild om verkliga prestanda. Dessa paneler är vanligtvis vända mot söder för extra UV-ljus och inställda i en 45-graders vinkel för att ge våra produkter ett grundligt test mot regn och snö i Finlands hårda nordliga klimat.

Vi testade även färg i Ultra Pro-serien i industrimaskiner hos kunder som var intresserade av att testa den nya produkten. Naturligtvis var den första frågan nästan alltid "är det billigare?", men vi förklarade att vårt mål var "bättre, inte billigare". Efter applikationstestförsök var kunderna snabba på att se fördelarna som Ultra Pro-seriens färg skulle ge dem.

Ingen grundfärg, bara en ren finish

En huvudsaklig fördel var att vi hade skapat ett systemet som fungerade utan en separat grundfärg – för ett fullgott slutresultat behövde kunden bara applicera Ultra Pro 30 i två eller flera lager. Utan att behöva avbryta för att byta färg i sin industrimaskin, blev målningsprocessen snabbare och enklare, utan stillestånd. Ultra Pro 30 gjordes också för att torka snabbare än alternativa produkter, vilket gör applikationslinjen mer effektiv. Kunderna kunde också se att kvaliteten och hållbarheten hos Ultra Pro 30 var bättre än hos konkurrerande system, eftersom varje skikt av Ultra Pro 30 håller toppfärgskvalitet, hellre än att börja med en alkydbaserad grundfärg med lägre hållbarhet. Efter våra testförsök modifierade vi produkten baserat på feedback från våra kunder för att göra den ännu bättre. Hela utvecklingsprocessen tog cirka fyra år.

Slutprodukten är en bästsäljande vattenburen färg med ett garanterat underhållsintervall på 10–15 år, vilket gör den till ett mer hållbart val än konkurrerande alternativ som är mindre hållbara. Det ger ett utmärkt skydd mot väder och vind, vilket förlänger livscykeln för fasadbeklädnaden och för byggnaden i sig. Vattengenomsläppligheten har en riktigt viktig roll att spela här: Ultra Pro 30 bildar en tät färgfilm för att förhindra vatten från att tränga djupt in i träet, samtidigt som fukt släpps in och ut. Detta minimerar vådan av dimensionsförändringar av träet under den utvändiga panelens livslängd, vilket innebär mindre påfrestning på färgfilmen och färre sprickor i materialet. Dessutom, eftersom produkten är vattenburen kan träets struktur och skönhet speglas genom färgfilmen.

Att göra det bästa ännu bättre

Färgerna i Ultra Pro-serien har vidareutvecklats sedan den först tillverkades 2004, med nya varianter som gör kvaliteten på slutresultatet ännu bättre. Förutom att kontinuerligt utveckla produkten har vi också haft ett nära samarbete med kunderna för att utbilda dem i hur man får bästa resultat med denna premiumprodukt. Vid användning av alkydgrundfärger finns en risk att man p.g.a. kostnadsbesparing förtunnar färgen för mycket med ett sämre resultat som följd, men Ultra Pro 30 kommer bruksfärdig och behöver inte förtunnas – vilket är en fördel i sig.

De första husen som målats med färg i Ultra Pro-serien har stolt visat upp sina kulörer i över 15 år utan några anspråk på vår hållbarhetsgaranti – i själva verket har tester i Ryssland visat att en 160-mikrons beläggning av Ultra Pro 30 kan ge 25 år av hållbar finish. Vi är stolta över att kunna säga att Ultra Pro kommer att finnas kvar för att skydda ytterväggar i många år framöver.

Ämnen: Wood Construction, Wood claddings, Träfärg