Tre färgtips vid grönt byggande

Författare Tikkurila Industri Sverige 2022-jun-10 10:21:34

Byggnader står för ungefär en tredjedel av världens växthusgasutsläpp och cirka 40 procent av all energianvändning. Så det är inte konstigt att byggbranschen jobbar på att få ner siffrorna, dessutom är så kallat grönt byggande en god affär för fastighetsägarna. Vi på Tikkurila gör vår del för att främja hållbart byggande och är engagerade i målen som internationella Green Building Council har satt upp. Här ger vi tre guidande tips för hur du kan tänka vid val av färg och beläggning för hållbart byggande.

Hållbart byggande, eller grönt byggande, är ingen ny idé. Världens första gröna byggnadsvärderingsverktyg, BREEAM, lanserades redan 1990. I takt med att miljöbestämmelserna blir strängare och konsumenterna förväntar sig klimatsmarta lösningar ökar också andelen hållbara byggnader. I Sverige har miljöcertifikaten för byggnader femdubblats de senaste fem åren.

Hållbart byggande är också bra för fastighetsägarnas ekonomi då det ger en långsammare nedskrivning av fastighetsvärdet, lägre underhållskostnader och ofta ett högre försäljningspris.

Vi på Tikkurila lanserade vår första vattenburna färg för cirka 70 år sedan. Idag har vi över 300 miljömärkta produkter. Vårt mål är att vara banbrytande inom Green Building genom att utveckla och erbjuda färger och beläggningar med en allt bättre profil för miljö, hälsa och säkerhet för byggnadsanvändare. Lagstiftning och miljökriterier ändras dock i takt med att förståelsen växer. 

Hur väljer man rätt färger och beläggningar för Green Building?

Det finns inget enkelt svar på vilka färger och beläggningar som kan användas på Green Building-byggen eftersom det finns flera olika Green Building-certifieringar och utsläppsklassificeringar. LEED och BREEAM är de två vanligaste miljöcertifikaten i Europa, i Sverige är även det svenska certifikatet Miljöbyggnad vanligt. Att välja en färg eller beläggning lämplig för Green Building beror därför alltid på den geografiska platsen och det miljöcertifikat som används: om det är en ny eller befintlig byggnad, om det är en byggnad som ska renoveras, vilken version av standarden som används, etc. Det finns dock några allmänna riktlinjer som hjälper dig att uppnå certifieringspoäng för Green Building-projekt: 

  1. Välj hållbara produkter som kräver minimalt underhåll

    En guidande princip inom Green Building är att förlänga fastigheters livslängd. Rivning är alltid en börda för miljön, det är bättre att gynna produkter och sätt att bygga som förlänger fastigheters liv. Varje ommålning belastar miljön och långt underhållsintervall är därför en viktig egenskap för produkter lämpliga för Green Building. 

  1. Välj färg eller beläggning som inte påverkar inomhusmiljön

Miljöcertifikaten betonar också lågt så kallat VOC-innehåll och emission då det skapar god inomhusluftkvalitet, något som också beaktas i lagstiftningen. Det finns inga gemensamma riktlinjer för VOC-innehåll eller emission eftersom kriterierna varierar beroende på geografisk plats och vilken miljöcertifiering som används, men en av de mest använda klassificeringarna är M1. M1 anger gränsvärden för utsläpp/emission av VOC, formaldehyd och ammoniak. 

  1. Välj utomhusfärger med värmereflekterande egenskaper

Energieffektivitet och lösningar skapade för att minska koldioxidutsläppen är en viktig faktor i Green Building. Vissa beläggningar har värmereflekterande egenskaper, vilket kraftigt minskar byggnadens inomhus- och yttertemperatur. Ett intelligent takbeläggningssystem, som Tikkurilas ClimateCooler, reflekterar solstrålningen vilket minskar byggnadens energiförbrukning för kyla, till exempel luftkonditionering. Ju varmare klimat desto större effekt.

För bästa råd vid val av färger och beläggningar hänvisar vi till byggprojektets miljöcertifieringskonsult som rådgör med konstruktörer och entreprenörer. När de specifika kriterierna är kända hjälper vi på Tikkurila dig gärna med att välja rätt produkt.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Ämnen: tikkurila, Hållbara lösningar, Hållbarhet, Green Building, Miljö