Vad är produkter med hög torrhalt (high solid) och hur skiljer de sig från andra färger för metall?

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-jun-17 12:23:52

What are high-solids products, and how do they differ from other metal coatings-1

Många företag kan ha nytta av att använda färger med hög torrhalt i sina industriella projekt. Men är produkter med hög torrhalt rätt alternativ för ditt företag?

I det här forumet kan du läsa mer om de olika produkterna och hur de skiljer sig från andra ytbehandlingar. Det kommer hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut.

Vad är en färg med hög torrhalt?

Enkelt uttryckt är färg med hög torrhalt en 1- eller 2-komponents färg. Definitionen av vad färger med hög torrhalt är, varierar beroende på producent och marknad. Vi på Tikkurila definierar det som en färg med en torrhalt på minst 70 %.

Färg med hög torrhalt har lägre halt organiska lösningsmedel (VOC-halt)

Produkter med hög torrhalt har utvecklats av färgtillverkare som ett svar på strängare miljölagstiftning. På grund av denna strängare lagstiftning måste fler och fler företag minska sina VOC-utsläpp.

En annan anledning till utvecklingen av produkter med hög torrhalt är att en ökande produktionstakt får företag att söka snabbare lösningar. En sådan lösning är DTM-produkter, som tillåter målning direkt på metall. Eftersom DTM-produkter kräver bättre filmbyggande egenskaper måste även torrhaltsvolymen ökas.

Medan produkter med låg torrhalt innehåller stora mängder lösningsmedel, är produkter med hög torrhalt utformade för att kräva mindre mängder lösningsmedel eller inget lösningsmedel alls. Eftersom färger med hög torrhalt släpper ut mindre mängd lösningsmedel när de torkar, bidrar de mindre till VOC-relaterade miljöproblem. De anses därför vara ett mindre miljöbelastande alternativ jämfört med konventionella ytbehandlingar. Det är skälet till att många företag idag använder produkter med hög torrhalt, i synnerhet om vattenburna produkter inte fungerar för deras behov.

Vill du jämföra olika färgsystems VOC-påverkan? Använd vår kostnadsfria VOC-kalkylator för metallfärg.

Färg med hög torrhalt kan bidra till kortare bearbetningstider

En stor fördel med DTM-ytbehandlingar, inklusive de med hög torrhalt, är att de inte kräver flera olika steg vid rengöring och målning. Naturligtvis behövs alltid korrekt förbehandling av ytan för att säkerställa en långsiktigt hållbar ytbehandling. Men färger med hög torrhalt kräver färre appliceringsskikt för att uppnå samma filmtjocklek. Dessa färger täcker vanligtvis en större yta än vad färger med lägre torrhalt gör.

När du använder DTM-produkter med hög torrhalt behöver du inte heller grundmåla eftersom dessa produkter fungerar som kombinerad grund och täckfärg.

Produkter med hög torrhalt kräver speciella appliceringstekniker

Efter förbehandling av metallytan är sprutning den vanligaste appliceringstekniken för produkter med hög torrhalt. På grund av produkternas höga viskositet kan det ibland uppstå vissa svårigheter vid sprutning. Ju högre torrhalt, desto svårare är det att applicera rätt mängd färg.

Målare som använder produkter med hög torrhalt måste noggrant följa appliceringsprocesserna. Felaktig applicering kan påverka kvaliteten och utseendet på slutprodukten negativt. När färg appliceras i ett enda skikt finns det en högre risk för felaktig filmtjocklek eller rentav omålade fläckar. Därför rekommenderas målnings med pensel på svetsfogar, kanter, hörn och andra problematiska områden innan sprutappliceringen utförs.

Du bör också se till att sprututrustningen och luftkällan är rena och fria från föroreningar. Du kan använda ett högre tryck för att uppnå rätt atomisering av färger med hög torrhalt.

Färg med hög torrhalt kostar mindre per kvadratmeter

Även om produkter med hög torrhalt vanligtvis är lite dyrare än traditionell metallfärg, behövs en mindre mängd för att uppnå samma skikttjocklek.

Om du jämför priset per liter färg med priset per kvadratmeter kommer du inse att du faktiskt kan spara in på produktionskostnaderna genom att använda produkter med hög torrhalt.

Om du vill beräkna kostnaden för en produkt eller ett helt system med höga torrhalter, kan du använda vår kostnadsfria kalkylator för metallfärger. Du kan använda informationen för att jämföra olika produkter eller för att beräkna ett projekt innehållande flera olika produkter.

Kontakta oss om du har frågor om metallfärger med hög torrhalt eller vill ha mer information om specifika produkter.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

 

Ämnen: tikkurila, Metal coatings, High Solid