Ytbehandling av åkattraktioner på nöjesfält: Hur man skyddar stålkonstruktioner i tuffa miljöer

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-jun-21 15:21:20

Coating amusement park rides_How to protect steel structures in harsh environments

 

När det gäller nöjesfält är säkerhet, pålitlighet och hållbarhet av högsta vikt. Därutöver måste åkattraktionerna ha ett tilltalande utseende trots extrema atmosfäriska förhållanden. Nöjesfält i varmare klimat är ofta öppna året runt, vilket innebär en stor utmaning med att skydda åkattraktionerna från korrosion.

Färger för ytbehandling av metall spelar en avgörande roll i arbetet med att skydda dessa stålkonstruktioner på lång sikt och samtidigt säkerställa en högkvalitativ estetik. Så hur bemöter man de utmaningar som ytbehandling på nöjesfält innebär?

Välj ett målningssystem som tål krävande förhållanden

Nöjesfält måste klara krävande miljöförhållanden och ha ett långvarigt tilltalande utseende. Dessutom är åkattraktioner som inbegriper vatten konstant utsatta för väta och fukt, vilket innebär att de kräver en annan nivå av stålskydd.

Varje åkattraktion kräver ofta olika typer av färger i flera livfulla kulörer och med metalleffekter, vilket också innebär att man behöver använda olika appliceringstekniker. Var noga med att välja högkvalitativa målningssystem med hög kulörbeständighet och långvarigt korrosionsskydd. Produkterna bör också vara tixotropa och snabbtorkande.

Färgerna ska dessutom uppfylla kraven i den grundläggande internationella korrosionsskyddsstandarden ISO 12944.

“Åkattraktioner måste klara påfrestande miljöförhållanden, men vi litar på att Tikkurilas material ger långvarigt korrosionsskydd av hög kvalitet.”

- Alexander Anatolievich Novikov, vd för Karusel PC LCC

Klimatet i den stad där åkattraktionen ska installeras är avgörande.

Ligger nöjesfältet i en stad med ett varmt klimat? Är nöjesfältet öppet året runt? Välj målningssystem för stålkonstruktionen baserat på det specifika klimatet i staden där åkattraktionen ska installeras.

För att välja rätt målningssystem ska du följa rekommendationerna i del två i ISO 12944-standarden. Där beskrivs korrosivitetsklasser för atmosfär och exempel på typiska miljöer. Du kan också uppskatta korrosivitetsklassen genom att beräkna den kombinerade effekten av följande miljöfaktorer: Temperatur, årlig nederbörd, årlig genomsnittlig koncentration av svaveldioxid och årlig genomsnittlig uppbyggnad av klorid.

När Karusel PC LLC vände sig till oss med uppgiften att måla sex nöjesfält i Ryssland gjorde vi följande specifika färgval:

I Gelendzhik, Novorossiysk och Anapa använde vi Temazinc 77 zinkrik epoxifärg, Temacoat SPA primer epoximellanfärg och Temadur 90 högblank polyuretanfärg (korrosionsresistansklass С5, 15–25 år (H)) enligt ISO 12944. Klimatet i de här städerna är subtropiskt torrt, nästan som vid Medelhavet. På vintern dominerar tempererade luftmassor. På sommaren dominerar tropiska luftmassor. På grund av närheten till havet valde vi tillsammans med kunden ett pålitligt målningssystem i tre skikt med katodiskt skydd.

I Voronezj använde vi Temacoat HS-F primer snabbtorkande epoxigrundfärg och Temadur 90 högblank polyuretanfärg (korrosionsklass С5, 15–25 år (H)). Den här staden har ett tempererat klimat. Säsongsväxlingarna märks tydligt, med varma somrar och kalla vintrar. Till skillnad från städer som ligger vid kusten har Voronezh inga stora problem med salthaltig luft från havet. Därför valde ett målningssystem i två skikt.

Utför samtliga färgappliceringssteg

För att säkerställa att åkattraktionerna ser bra ut under lång tid och att stålkonstruktionerna är skyddade måste man noggrant utföra alla nödvändiga steg i färgappliceringen:

  1. Ta bort eventuella defekter på ytan som ska målas. Inspektera och bedöm svetsfogar, vassa kanter, hörn, förtjockningar och metalldelaminering. Graden av eliminering av defekter ska motsvara grad P3/P2, enligt ISO 8501-3.
  2. Avfetta och ta bort andra typer av föroreningar, inklusive fett, olja, salt och smuts. Om koncentrationen av vattenlösliga salter på metallytan – fastställs med hjälp av Bresle-metoden ISO 8502-6 – är för hög (över 50 mg/m²), ska saltet avlägsnas. Tvätta ytan med hjälp av högtrycksutrustning och rent färskvatten.
  3. Rengör ytan till Sa 2½ enligt ISO 8501-1 och se till att den förblir i det här tillståndet tills primer har applicerats. Den rengjorda ytans ytråhet ska utvärderas med hjälp av en “ytråhetskomparator“(G) och karakteriseras som “medel“ (mellan segment 2 och 3), eller bedömas med hjälp av en profilmätare. Optimal ytråhet Rz = 40–60 mikron.
  4. Applicera det första skiktet av målningssystemet på ytan – antingen en zinkrik färg eller en annan grundfärg, beroende på specifika förhållanden. Använd endast rekommenderade systemkomponenter, inklusive härdare och förtunning, när du utför arbetet.
  5. När det första skiktet har torkat applicerar du en mellanstrykninsfärg och/eller en täckfärg. Ta hänsyn till övermålningsintervallet för varje produkt enligt vad som anges i produktdatabladet (PDS). För att säkerställa optimal hållbarhet, kulörbeständighet och glans i den slutgiltiga ytbehandlingen är det viktigt att du vid arbetsutförandet följer alla Tikkurilas rekommendationer.

Behärska rätt appliceringstekniker

Högtryckssprutning är den vanligaste tekniken för applicering av färg på metall. Applicering måste ske i strikt överensstämmelse med färgens brukstid och de rekommenderade tidsintervallen mellan skikten.

Var noga med att säkerställa erforderlig filmtjocklek på svetsförband, kanter och svåråtkomliga platser. För att göra det kan du applicera färgen med pensel före eller efter applicering med högtrycksspruta.

För val av sprututrustning och pistolmunstycksstorlekar för varje enskild produkt ska du följa Tikkurilas rekommendationer. Använd en rekommenderad förtunning om du behöver späda färgen.

Eftersträva ett resultat som är enkelt att rengöra och underhålla

De som driver nöjesfält vill inte att deras åkattraktioner ska kräva alltför mycket rengöring och underhåll. Därför bör rengöring och underhåll göras så enkelt som möjligt.

Genom att välja rätt färgprodukter, förbereda ytan ordentligt och applicera färgen på rätt sätt skapar du bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat resultat.

Att måla åkattraktioner på ett nöjesfält innebär en mängd olika utmaningar. Genom att följa dessa experttips kan du se till att åkattraktionerna ser bra ut året runt. Har du frågor som rör ytbehandling av åkattraktioner på ett nöjesfält? Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

 

Ämnen: Metal coatings